Omlægning og omkodning af låse

Der kan være flere forskellige grunde til at omlægge eller omkode sine låse. Det kan være et akut behov, hvis du har mistet dine nøgler, eller har mistanke om at de er blevet kopieret. Det kan også være en overvejelse om at der måske er nogen tidligere beboere eller medarbejdere der har adgang til en nøgle der passer til din lås.

Mange vælger at få omlagt deres låsecylindre, således at de kan bruge den samme nøgle til alle deres døre, postkasse, hængelåse, udhuse og så videre.

Hvis man installerer et låsesystem, vil det også være muligt at lave forskellige nøgletyper til sine låse, så eksempelvis naboen har en nøgle der kun virker til postkassen, mens genboen også kan komme ind i garagen.

DØGNVAGT